Hotline: 0988.620.530
"Lưu ý: Website mới nâng cấp lên phiên bản mới và chia lại cấu trúc danh mục nên có thể các tin, sản phẩm đã đăng trước khi nâng cấp chưa đúng với danh mục cần hiển thị "
STT Tiêu đề Ngày Nơi rao
1Bán nhà 2 tầng P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên. Dt 70m2. Giá 1.45 tỷ (10)26.07.2017 Thái Nguyên
2Bán đất vị trí đắc địa nhất Thành Phố Sông công, Tỉnh Thái Ngyên (0)05.06.2017 Thái Nguyên
3Bán đất vị trí đắc địa nhất Thành Phố Sông công, Tỉnh Thái Ngyên (0)01.06.2017 Thái Nguyên
4Bán đất nền dự án hot hot hot nhất Thành phố sông công (1)25.05.2017 Thái Nguyên
5Bán đất phân lô gần khu SAMSUNG PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN – 0977240285 (20)10.05.2017 Thái Nguyên
6Bán đất phân lô gần khu SAMSUNG PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN – 0977240285 (10)09.05.2017 Thái Nguyên
7BÁN ĐẤT khu Công nghiệp Samsung Yên Bình Phổ Yên, Thái Nguyên - 0977736822 (0)09.05.2017 Thái Nguyên
8Bán đất phân lô gần khu SAMSUNG PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN – 0977240285 (21)09.05.2017 Thái Nguyên
9Bán đất phân lô gần khu SAMSUNG PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN – 0977240285 (10)09.05.2017 Thái Nguyên
10BÁN ĐẤT khu Công nghiệp Samsung Yên Bình Phổ Yên, Thái Nguyên - 0977736822 (10)08.05.2017 Thái Nguyên
11Bán đất phân lô gần khu SAMSUNG PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN – 0977240285 (21)05.05.2017 Thái Nguyên
12BÁN ĐẤT khu Công nghiệp Samsung Yên Bình Phổ Yên, Thái Nguyên - 0977736822 (10)03.05.2017 Thái Nguyên
13Bán đất liền kề Khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên – 097773 (10)03.05.2017 Thái Nguyên
14BÁN ĐẤT khu Công nghiệp Samsung Yên Bình Phổ Yên, Thái Nguyên - 0977736822 (10)02.05.2017 Thái Nguyên
15Bán đất phân lô gần khu SAMSUNG PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN – 0977736822 (13)25.04.2017 Thái Nguyên
16Bán đất liền kề Khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên – 097773 (24)25.04.2017 Thái Nguyên
17Bán đất liền kề Khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên – 097773 (20)24.04.2017 Thái Nguyên
18Bán đất liền kề Khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên – 097773 (20)24.04.2017 Thái Nguyên
19Bán đất phân lô gần khu SAMSUNG PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN – 0977736822 (41)24.04.2017 Thái Nguyên
20Bán đất phân lô gần khu SAMSUNG PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN – 0977736822 (27)24.04.2017 Thái Nguyên
21Bán đất liền kề Khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên (40)23.04.2017 Thái Nguyên
22Bán đất liền kề Khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên (21)23.04.2017 Thái Nguyên
23Bán đất phân lô gần khu SAMSUNG PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN – 0977736822 (20)23.04.2017 Thái Nguyên
24Bán đất phân lô gần khu CÔNG NGHIỆP SAMSUNG PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN – 0977736822 (10)23.04.2017 Thái Nguyên
25Bán đất liền kề khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên (30)22.04.2017 Thái Nguyên
26Bán đất liền kề khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên (20)22.04.2017 Thái Nguyên
27Bán đất phân lô gần khu CN SAMSUNG PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN – 0977736822 (25)22.04.2017 Thái Nguyên
28Bán đất liền kề khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên (10)21.04.2017 Thái Nguyên
29Bán đất liền kề khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên (40)21.04.2017 Thái Nguyên
30Bán đất phân lô gần khu CN SAMSUNG PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN – 0977736822 (20)21.04.2017 Thái Nguyên
31Bán đất phân lô gần khu CN SAMSUNG PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN – 0977736822 (10)21.04.2017 Thái Nguyên
32Bán đất phân lô gần khu CN SAMSUNG PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN – 0977736822 (30)21.04.2017 Thái Nguyên
33Bán đất phân lô gần khu CN SAMSUNG PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN – 0977736822 (10)20.04.2017 Thái Nguyên
34Bán đất liền kề khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên (10)20.04.2017 Thái Nguyên
35Bán đất liền kề khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên (10)20.04.2017 Thái Nguyên
36Bán đất liền kề khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên (20)20.04.2017 Thái Nguyên
37Bán đất liền kề khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên (20)20.04.2017 Thái Nguyên
38Bán đất phân lô gần khu CN SAMSUNG PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN – 0977736822 (10)18.04.2017 Thái Nguyên
39Bán đất phân lô gần khu CN SAMSUNG PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN – 0977736822 (20)18.04.2017 Thái Nguyên
40Bán đất phân lô gần khu CN SAMSUNG PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN – 0977736822 (10)18.04.2017 Thái Nguyên
41Bán đất phân lô gần khu CN SAMSUNG PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN – 0977736822 (10)18.04.2017 Thái Nguyên
42TRƯỜNG PHÚC LAND phân phối độc quyền đất nền khu Samsung Phổ yên Thái Nguyên - 0977736822 (21)18.04.2017 Thái Nguyên
43TRƯỜNG PHÚC LAND phân phối độc quyền đất nền khu Samsung Phổ yên Thái Nguyên - 0977736822 (10)18.04.2017 Thái Nguyên
44TRƯỜNG PHÚC LAND phân phối độc quyền đất nền khu Samsung Phổ yên Thái Nguyên - 0977736822 (10)18.04.2017 Thái Nguyên
45TRƯỜNG PHÚC LAND phân phối độc quyền đất nền khu Samsung Phổ yên Thái Nguyên - 0977736822 (10)18.04.2017 Thái Nguyên
46Trường Phúc Land phân phối độc quyền đất chia lô khu CN Samsung Phổ Yên Thái Nguyên 0977736822 (20)18.04.2017 Thái Nguyên
47Trường Phúc Land phân phối độc quyền đất chia lô khu CN Samsung Phổ Yên Thái Nguyên 0977736822 (20)18.04.2017 Thái Nguyên
48Trường Phúc Land phân phối độc quyền đất chia lô khu CN Samsung Phổ Yên Thái Nguyên 0977736822 (20)18.04.2017 Thái Nguyên
49Trường Phúc Land phân phối độc quyền đất chia lô khu CN Samsung Phổ Yên Thái Nguyên 0977736822 (20)18.04.2017 Thái Nguyên
50Bán đất phân lô gần khu CN SAMSUNG PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN – 0977736822 (10)17.04.2017 Thái Nguyên
51Bán đất phân lô gần khu CN SAMSUNG PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN – 0977736822 (21)17.04.2017 Thái Nguyên
52TRƯỜNG PHÚC LAND phân phối độc quyền đất nền khu Samsung Phổ yên Thái Nguyên 0977736822 (12)17.04.2017 Thái Nguyên
53TRƯỜNG PHÚC LAND phân phối độc quyền đất chia lô khu CN Samsung Phổ Yên Thái Nguyên – 0977736822 (23)16.04.2017 Thái Nguyên
54Bán đất phân lô gần khu CN Samsung Phổ Yên Thái Nguyên – 0977736822 (10)16.04.2017 Thái Nguyên
55Bán đất phân lô gần khu CN Samsung Phổ Yên Thái Nguyên – 0977736822 (10)16.04.2017 Thái Nguyên
56Bán đất phân lô gần khu CN Samsung Phổ Yên Thái Nguyên – 0977736822 (20)16.04.2017 Thái Nguyên
57Bán đất phân lô gần khu CN Samsung Phổ Yên Thái Nguyên – 0977736822 (22)16.04.2017 Thái Nguyên
58Trường Phúc Land phân phối độc quyền đất nền khu Samsung Phổ yên Thái Nguyên 0977736822 (10)16.04.2017 Thái Nguyên
59Trường Phúc Land phân phối độc quyền đất nền khu Samsung Phổ yên Thái Nguyên 0977736822 (10)16.04.2017 Thái Nguyên
60Trường Phúc Land phân phối độc quyền đất nền khu Samsung Phổ yên Thái Nguyên 0977736822 (20)16.04.2017 Thái Nguyên
61Trường Phúc Land phân phối độc quyền đất nền khu Samsung Phổ yên Thái Nguyên 0977736822 (11)16.04.2017 Thái Nguyên
62Bán đất phân lô gần khu công nghiệp Samsung Phổ Yên Thái Nguyên - 0977736822 (23)16.04.2017 Thái Nguyên
63Bán đất phân lô gần khu công nghiệp Samsung Phổ Yên Thái Nguyên - 0977736822 (42)15.04.2017 Thái Nguyên
64BÁN ĐẤT THỔ CƯ khu công nghiệp Samsung PHỔ YÊN TN – 0977736822 (21)15.04.2017 Thái Nguyên
65BÁN ĐẤT THỔ CƯ khu công nghiệp Samsung PHỔ YÊN TN – 0977736822 (21)15.04.2017 Thái Nguyên
66TRƯỜNG PHÚC LAND bán độc quyền đất phân lô DỰ ÁN YÊN BÌNH THÁI NGUYÊN - 0977736822 (28)14.04.2017 Thái Nguyên
67Bán đất phân lô gần khu công nghiệp Samsung Phổ Yên Thái Nguyên (50)11.04.2017 Thái Nguyên
68Bán đất nền khu Samsung Phổ yên Thái Nguyên 0977736822 (30)11.04.2017 Thái Nguyên
69PHÂN PHỐI CHUNG CƯ TIẾN BỘ TẠI THÁI NGUYÊN LH : 0869003823 (20)11.04.2017 Thái Nguyên
70PHÂN PHỐI CHUNG CƯ TIẾN BỘ TẠI THÁI NGUYÊN LH : 0869003823 (20)03.04.2017 Thái Nguyên
Trang: 1/2 Đầu  | | 1 || 2 |          | Cuối  
Liên hệ quảng cáo: 0988.620.530
Chợ trực tuyến - Copyright(c): Công ty TNHH Thương mại và Giải pháp Công nghệ Đại Phát
Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Tel: 04-3995 3505, Hotline: 0988 620 530, Email: giaiphapdaiphat@gmail.com